Stichting Goal

Stichting Goal Sportmanagement

Lorem ipsum
Klorim tipsum
Blorum pipsum

Wat doet Stichting Goal?

Het doel van de stichting is maatschappelijke integratie van (ex)gedetineerden, migranten en scholieren, in het bijzonder het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt.

Bij scholieren met een bovengemiddelde kans op uitval gaat het om herwinnen of uitbouwen van zelfvertrouwen in een leercontext, het behalen van een sportdiploma is een belangrijkste stap op weg naar het behalen van een schooldiploma.

Bij migranten (nieuwkomers) die worstelen met de integratie in de samenleving gaat het om het ontwikkelen van een sociaal netwerk dat hen toegang biedt tot arbeidscircuits.

Bij ex-gedetineerden die willen reintegrereren ligt er - in het bijzonder - nadruk op het opnieuw participeren in de samenleving en het ontwikkelen van nieuwe routines en relaties om (weer) op de arbeidsmarkt actief te worden.

Dit draagt bij aan een volwaardige deelname aan het maatschappelijk leven en zorgt voor het verkleinen van de afstand tot het arbeidsproces en het vergroten van de kansen op werk.

Scoren met Talent

Het initiatief 'Scoren met Talent' is een belangrijke bron van informatie en ervaring. Het gaat om een samenwerking met DJI (Dienst Justitiële Inrichtingen). Het gaat hierbij om het re-integreren van (ex) gedetineerden naar de samenleving, maatschappij en arbeidsmarkt. Hierin begeleiden we 2 doelgroepen nl. de volwassenen en zijn inmiddels ook bezig met het begeleiden van gedetineerden uit de Jeugd. Vanuit 'Scoren met Talent' weten we dat het belangrijk is dat we de mensen die we begeleiden ook een goede dagbesteding geven en tijdens de dagbesteding kunnen koppelen aan opleidingen, studie en herscholing zodat zij een goede basis krijgen om terug te keren naar de maatschappij en arbeidsmarkt via de sport.

Als stichting willen we de mensen uit de genoemde doelgroepen een platform bieden om hen verder te begeleiden naar de maatschappij en betaald werk. Daarvoor moeten verschillende stappen doorlopen worden:

 1. Het in orde brengen van de basisvoorwaarden
 2. Het bieden van zelfvertrouwen
 3. Het aanleren van een “eigen” specialisatie
 4. Het vertrouwd maken met het arbeidsethos
 5. Het in contact brengen met partijen op de arbeidsmarkt

Indien de eerste weken van de stage succesvol worden doorlopen, zal contact gelegd worden met externe partijen. Dit kunnen zowel voetbalverenigingen zijn evenals andere bedrijven en verenigingen. De stichting GOAL Sportsmanagement heeft hier ervaring mee. Stichting GOAL Sportsmanagement (GSM) is een stichting die staat voor: “Scoren vóór en mét mensen die een zorgbehoefte hebben”. Stichting GOAL wil de ervaringen die zij heeft opgedaan bij het ondersteunen van mensen met een beperking en ouderen met een zorgbehoefte inzetten voor (ex)gedetineerden, migranten en scholieren. Een aantal externe partijen heeft reeds aangegeven hier belangstelling voor te hebben. Taak van Goal: 5. Het in contact brengen met partijen op de arbeidsmarkt (Stichting Goal). Tot slot Een stichting opstarten om deze maatschappelijke doelen te bereiken is nieuw. Door velen wordt gewerkt aan het begeleiden van de doelgroepen, op eigen wijze en via eigen organisaties. Door activiteiten te koppelen en krachten te bundelen, en door een sportclub op te richten wordt een unieke begeleiding tot stand gebracht, geconcentreerd op een herkenbare plek: het voetbalveld. Voor de doelgroepen zal een dagbesteding worden geïmplementeerd, wat als uitje ervaren wordt, als plek van contacten, als startpunt richting maatschappij en arbeidsmarkt. Voor het vinden van werk wordt tevens praktische ondersteuning geboden: het maken van een sollicitatiebrief, het maken van een CV, en het voeren van een sollicitatie gesprek. De deelnemers zullen gemotiveerd zijn om het goed te doen bij een bedrijf en zichzelf zo te bewijzen. Toch ligt terugval op de loer en ontstaat behoefte voor verdere begeleiding. Door middel van persoonlijke begeleiding willen we vertrouwensband opbouwen met de deelnemer en hem verder in het arbeidsproces begeleiden. De begeleiders hebben zelf veel werkervaring en ook affiniteit en ervaring met de doelgroepen. We zijn realistisch en beseffen dat er gewerkt wordt met mensen uit kwetsbare en risicogroepen. Daarom zijn de lijnen tussen werkvloer, coach, projectleider en werkgever kort. Wanneer een probleem ontstaat, kan er snel en deskundig gereageerd worden. Mocht een werknemer toch niet in het bedrijf passen, dan bieden wij verdere begeleiding aan om te kijken of de werknemer elders terecht kan. Ook om terugval (na teleurstelling) te voorkomen wordt er regelmatig contact gehouden.

Voor wie is st. Goal?

Er loopt nog veel nopgemerkt talent rond in ons land. Zo ook in gevangenissen.

Stichting Goal Sportmanagement heeft meer dan 20 jaar ervaring in het betaalde voetbal en het gevangeniswezen. In een win-winscenario combineert st. Goal haar kennis en ervaring bij de begeleiding van talenten naar het hoogst haalbare niveau in zowel binnen- als buitenland.

Stichting Goal is er voor:

 • Voetballers
 • Trainers
 • Scouts
 • Vrijwilligers die actief willen zijn bij een club
 • Sociaal maatschappelijke projecten
 • Stages, cursussen, personal coaching

Wij beseffen dat topsport nooit kan slagen zonder stabiele basis. Daarom ondersteunen we sporters ook bij de zoektocht naar woning en werk en bieden we hulp bij financiële vraagstukken. Om die reden hanteren we een 9 stappenplan voor aanmelding.

"IN DE GEVANGENISSEN ZIT VEEL TALENT DAT MET DE JUISTE BEGELEIDING VAN ONSCHATBARE WAARDE VOOR HET NEDERLANDSE VOETBAL KAN ZIJN, ZOWEL BINNEN ALS BUITEN HET VELD."

Jeff Stans


Ambassadeur Stichting Goal

Met gepaste trots introduceren wij Jeff Stans (Profvoetballer bij RKC Waalwijk, Excelsior, NAC Breda, Go Ahead Eagles en eerder als sportinstructeur werkzaam in PI De Schie) als boegbeeld voor het project "Sport als re-integratiemiddel" en het project "Scoren met talent".

Jeff laat zien dat je met talent, ambitie en doorzettingsvermogen heel ver kunt komen. Bovendien is Jeff lange tijd ILO'er (Instructeur Lichamelijke Opvoeding) geweest bij Penitentiaire Inrichting De Schie te Rotterdam waardoor hij de juiste ervaring heeft met de doelgroep.

Lees het interview met Jeff Stans op BN de Stem

Jeff stans
Aanmeldproces talenten

Stap 1

ILO'er (Instructeur Lichamelijke Opvoeding) meldt talent aan bij projectleider in PI.

Stap 2

Projectleider overlegt met casemanager of het project past in het traject van betrokkene.

Stap 3

Bij groen licht van de casemanager volgt een kennismakingsgesprek met st. Goal en ILO tijdens een sportles.

 

Stap 4

Stichting Goal geeft binnen 14 dagen uitsluitsel.


Stap 5

Bij groen licht van st. Goal stelt de PI (Penitentiaire Inrichting) een trajectplan op.

Stap 6

Casemanager doet bij MDO (Multi Disciplinair Overleg )een voordracht voor een proeftraining buiten de inrichting.

 

Stap 7

Bij groen licht regelt casemanager verlof.


Stap 8

Tidens detentie vinden 1 of meer trainingen plaats bij een potentiële voetbalclub (1e keer begeleiding PI, daarna st. Goal)

Stap 9

Begeleiding bij club(s) door st. Goal.


Persberichten

Hier een overzicht van onze laatste activiteiten in het nieuws.


Wie zijn we

Andre Tooi

Andre Tooi

Voorzitter

André heeft gevoetbald in de 2e klasse van de KNVB echter na een zware knieblessure heeft hij zijn voetbalcarrière moeten beëindigen. De passie voor voetbal, de kennis hebben van netwerken, contact onderhoud en begeleiden, is het intermediair zijn voor voetbal talenten een mooie vervolgstap in zijn carrière.

Marcel Vermeer

Marcel Vermeer

Penningmeester

Marcel Vermeer hanteert data-analyse in het betaald voetbal in Nederland. Hiervoor maakt hij analyses op basis van wedstrijddata en bespreekt deze met coaches en technische functionarissen binnen het betaald voetbal.


John Luijendijk

John Luijendijk

Secretaris

John heeft als semi-professional gekeept bij Excelsior. Na een ernstige blessure werd hij afgekeurd voor het betaalde voetbal. Op dit moment is John voorzitter van een interdepartementale voetbalcompetitie waar voetbalwedstrijden worden georganiseerd tussen overheidsteams.

Neem contact met ons op